fbpx

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja 21 marca 2020 r.

Dziękujemy, że zdecydowali  się Państwo być częścią naszej społeczności w J.K.PROPERTY JAN KIDAJ (“Firma”, “my”, “nas” lub “nasz”). Jesteśmy zobowiązani do ochrony Państwa danych osobowych i prawa do prywatności. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące naszej polityki lub naszych praktyk w odniesieniu do danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem biuro@premiumresin.pl

Kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową https://premium-resin.pl  i korzystają z naszych usług, powierzają nam Państwo swoje dane osobowe. Traktujemy Pańską prywatność bardzo poważnie. W niniejszej polityce prywatności staramy się w jak najbardziej przejrzysty sposób wyjaśnić, jakie informacje zbieramy, jak je wykorzystujemy i jakie prawa mają Państwo w związku z nimi. Mamy nadzieję, że poświęcą Państwo trochę czasu na dokładne zapoznanie się z nimi, gdyż jest to ważne. Jeśli w niniejszej polityce prywatności znajdują się jakiekolwiek warunki, na które nie wyrażają Państwo zgody, prosimy o zaprzestanie korzystania z naszych stron i usług.

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich informacji zebranych za pośrednictwem naszej strony internetowej (takich jak https://premium-resin.pl), i/lub wszelkich powiązanych usług, sprzedaży, marketingu lub wydarzeń (odnosimy się do nich zbiorczo w niniejszej polityce prywatności jako do “Usług”).

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej polityki prywatności, ponieważ pomoże ona w podjęciu świadomej decyzji o udostępnieniu nam swoich danych osobowych.

SPIS TREŚCI

 1. JAKIE INFORMACJE ZBIERAMY?
 2. JAK WYKORZYSTUJEMY PAŃSKIE INFORMACJE?
 3. CZY PAŃSKIE INFORMACJE ZOSTANĄ KOMUKOLWIEK UDOSTĘPNIONE?
 4. CZY KORZYSTAMY Z PLIKÓW COOKIE I INNYCH TECHNOLOGII ŚLEDZENIA?
 5. CZY UŻYWAMY MAP GOOGLE?
 6. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY PAŃSKIE INFORMACJE?
 7. CZY ZBIERAMY INFORMACJE OD NIELETNICH?
 8. JAKIE SĄ PAŃSKIE PRAWA DO PRYWATNOŚCI?
 9. NARUSZENIE DANYCH OSOBOWYCH
 10. ELEMENTY STERUJĄCE DLA FUNKCJI NIE-ŚLADOWYCH
 11. CZY MIESZKAŃCY KALIFORNII MAJĄ KONKRETNE PRAWA DO PRYWATNOŚCI?
 12. CZY DOKONUJEMY AKTUALIZACJI TEJ POLITYKI?
 13. JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE TEJ POLITYKI?

1. JAKIE INFORMACJE ZBIERAMY?

W skrócie: Zbieramy dane osobowe, które Państwo nam przekazują.

Zbieramy dane osobowe, które dobrowolnie Państwo nam podają podczas rejestracji w Usługach, wyrażając zainteresowanie uzyskaniem informacji o nas lub naszych produktach i usługach, uczestnicząc w działaniach w ramach Usług lub kontaktując się z nami w inny sposób.

Dane osobowe, które gromadzimy, zależą od kontekstu interakcji użytkownika z nami i Usługami, dokonywanych przez niego wyborów oraz używanych przez niego produktów i funkcji. Dane osobowe, które zbieramy, mogą obejmować następujące elementy:

Publicznie dostępne dane osobowe. Zbieramy imię, nazwisko panieńskie, nazwisko i pseudonim; obecny i poprzedni adres; numery telefonów; adresy e-mail; służbowa poczta elektroniczna; służbowy numer telefonu; oraz inne podobne dane.

Dane osobowe dostarczone przez użytkownika. Gromadzimy dane zebrane z ankiet, historii zakupów, haseł i innych podobnych danych.

Dane dotyczące płatności. Gromadzimy dane niezbędne do realizacji płatności w przypadku dokonywania przez Państwa zakupów, takie jak numer Państwa instrumentu płatniczego (np. numer karty kredytowej) oraz kod bezpieczeństwa związany z Państwa instrumentem płatniczym. Wszystkie dane dotyczące płatności są przechowywane w formie paska. Link do ich polityki prywatności można znaleźć tutaj: https://stripe.com/en-pl/privacy.

Wszystkie dane osobowe, które nam Państwo podają, muszą być prawdziwe, kompletne i dokładne oraz muszą Państwo powiadomić nas o wszelkich zmianach w tych danych osobowych.

2.W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU?

Krótko mówiąc: Przetwarzamy Państwa dane do celów wynikających z uzasadnionych interesów handlowych, realizacji naszej umowy z Państwem, przestrzegania naszych zobowiązań prawnych i/lub Państwa zgody.

Wykorzystujemy dane osobowe zebrane za pośrednictwem naszych Usług do różnych, opisanych poniżej celów biznesowych. Przetwarzamy dane osobowe użytkownika w tych celach w oparciu o uzasadnione interesy biznesowe, w celu zawarcia lub wykonania umowy z użytkownikiem, za jego zgodą i/lub w celu zachowania zgodności z naszymi zobowiązaniami prawnymi. Obok każdego z wymienionych poniżej celów wskazujemy konkretne powody przetwarzania danych, na których się opieramy.

Wykorzystujemy zbierane lub otrzymywane przez nas informacje:

 • W celu ułatwienia tworzenia konta i procesu logowania. Jeśli zdecydujesz się połączyć swoje konto na naszej stronie z kontem na innej platformie (np. z kontem Google lub Facebook), wykorzystujemy informacje, które pozwolili nam Państwo zebrać od tych platform, aby ułatwić proces tworzenia konta i logowania się w celu realizacji umowy.
 • W celu wysyłania Państwu informacji marketingowych i promocyjnych. My i/lub nasi zewnętrzni partnerzy marketingowi mogą wykorzystywać dane osobowe przesłane do nas przez użytkownika do celów marketingowych, jeśli jest to zgodne z jego preferencjami marketingowymi. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania naszych wiadomości e-mail o charakterze marketingowym (patrz “JAKIE SĄ TWOJE PRAWA DO PRYWATNOŚCI” poniżej).
 • Aby wysłać do Państwa informacje administracyjne. Możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe do wysyłania informacji o produktach, usługach i nowych funkcjach i/lub informacji o zmianach w naszych warunkach, postanowieniach i zasadach.
 • Realizacja i zarzadzanie zamówieniami. Możemy wykorzystywać informacje o użytkowniku w celu realizacji i zarzadzania jego zamówieniami, płatnościami, zwrotami i wymiana dokonywana za pośrednictwem usług.
 • Prośba o informacje zwrotne. Możemy wykorzystywać informacje o użytkowniku do zadania informacji zwrotnych oraz do kontaktowania się z nim w sprawie korzystania z naszych usług.
 • W celu wyegzekwowania naszych zasad, warunków i polityki w zakresie celów biznesowych, względów prawnych i umownych.
 • W celu odpowiedzi na prośby prawne i zapobiegania szkodom. W przypadku otrzymania wezwania do stawiennictwa w sadzie lub innego wezwania do stawiennictwa w sadzie możemy być zmuszeni do sprawdzenia posiadanych przez nas danych w celu ustalenia sposobu udzielenia odpowiedzi.
 • Do zarządzania kontami użytkowników. Możemy wykorzystywać informacje o użytkowniku w celu zarządzania naszym kontem i utrzymywania go w stanie gotowości do pracy.
 • W celu świadczenia usług na rzecz użytkownika. Możemy wykorzystywać informacje o użytkowniku w celu dostarczenia mu żądanej usługi.
 • W celu udzielenia odpowiedzi na zapytania użytkowników/oferty wsparcia dla użytkowników. Możemy wykorzystywać informacje o użytkowniku, aby odpowiadać na jego zapytania i rozwiązywać wszelkie potencjalne problemy, jakie mogą wystąpić podczas korzystania z naszych Usług.
 • Do innych celów biznesowych. Możemy wykorzystywać informacje o użytkowniku do innych Celów Biznesowych, takich jak analiza danych, określenie trendów użytkowania, określenie skuteczności naszych kampanii promocyjnych oraz oceny i poprawy naszych Usług, produktów, marketingu i doświadczeń użytkownika. Możemy wykorzystywać i przechowywać te informacje w formie zagregowanej i anonimowej, tak aby nie były one powiązane z poszczególnymi użytkownikami końcowymi i nie zawierały danych osobowych. Nie będziemy wykorzystywać identyfikowalnych danych osobowych bez zgody użytkownika.

3. CZY PAŃSKIE DANE BĘDĄ UDOSTĘPNIANE KOMUKOLWIEK?

Krótko mówiąc: Udostępniamy informacje tylko za Pańską zgodą, w celu zapewnienia zgodności z prawem, świadczenia usług, ochrony Pańskich praw lub wypełniania zobowiązań biznesowych.

Możemy przetwarzać lub udostępniać dane w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • Zgoda: Możemy przetwarzać Państwa dane, jeżeli udzielili nam Państwo wyraźnej zgody na wykorzystanie Państwa danych osobowych w określonym celu.
 • Legalne interesy: Możemy przetwarzać Państwa dane, gdy jest to konieczne do realizacji naszych uzasadnionych interesów biznesowych.
 • Wykonanie umowy: W przypadku, gdy zawarliśmy z Państwem umowę, możemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu wypełnienia warunków naszej umowy.
 • Obowiązki prawne: Możemy ujawnić Państwa dane, gdy jest to wymagane przez prawo w celu zastosowania się do obowiązującego prawa, żądań rządowych, postępowania sądowego, nakazu sądowego lub procesu sądowego, np. w odpowiedzi na nakaz sądowy lub wezwanie sądowe (w tym w odpowiedzi na żądanie władz publicznych w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa narodowego lub egzekwowania prawa).
 • Interesy żywotne: Możemy ujawnić informacje o użytkowniku, jeżeli uznamy, że jest to konieczne do przeprowadzenia dochodzenia, zapobieżenia lub podjęcia działań w związku z potencjalnym naruszeniem naszych zasad, podejrzeniem oszustwa, sytuacjami wiążącymi się z potencjalnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa dowolnej osoby i nielegalną działalnością lub jako dowód w postępowaniu sądowym, w którym uczestniczymy.

Dokładniej rzecz ujmując, w następujących sytuacjach może zaistnieć konieczność przetwarzania danych lub udostępniania danych osobowych użytkownika:

 • Transfery biznesowe. Możemy udostępniać lub przekazywać Twoje dane w związku z lub w trakcie negocjacji w sprawie jakiejkolwiek fuzji, sprzedaży aktywów firmy, finansowania lub przejęcia całości lub części naszej działalności innej firmie.
 • Reklamodawcy będący osobami trzecimi. Możemy korzystać z usług zewnętrznych firm reklamowych w celu obsługi reklam podczas odwiedzania Usług. Firmy te mogą wykorzystywać informacje o Pańskich wizytach na naszych stronach internetowych i innych stronach internetowych, które są zawarte w plikach cookie i innych technologiach śledzenia w celu dostarczania reklam o towarach i usługach, które Państwa interesują.

4.CZY UŻYWAMY PLIKÓW COOKIE I INNYCH TECHNOLOGII ŚLEDZENIA?

W skrócie: Możemy używać plików cookie i innych technologii śledzenia w celu zbierania i przechowywania informacji o użytkowniku.

Możemy korzystać z plików cookie i podobnych technologii śledzenia (jak web beacons i pikseli) w celu uzyskania dostępu lub przechowywania informacji. Konkretne informacje o tym, jak używamy takich technologii i jak można odmówić niektórych plików cookie są określone w naszej Polityce dotyczącej plików cookie.

5.CZY KORZYSTAMY Z GOOGLE MAPS?

W skrócie: Tak, używamy Google Maps w celu zapewnienia lepszej obsługi.

Ta witryna, aplikacja mobilna lub aplikacja na Facebooku korzysta z interfejsów API Google Maps. Warunki korzystania z Google Maps APIs można znaleźć tutaj. Aby lepiej zrozumieć Politykę Prywatności Google, prosimy o zapoznanie się z tym linkiem.

Korzystając z naszego wdrożenia interfejsu API Mapy Google, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie Warunków korzystania z usługi Google.

6.JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY PAŃSKIE INFORMACJE?

Krótko mówiąc: Przechowujemy informacje o Użytkowniku tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów określonych w niniejszych Zasadach ochrony prywatności, chyba że prawo wymaga inaczej.

Przechowujemy Państwa dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do celów określonych w niniejszej polityce prywatności, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dozwolony przez prawo (np. wymogi podatkowe, księgowe lub inne wymogi prawne). Żaden z celów niniejszej polityki prywatności nie będzie wymagał od nas przechowywania danych osobowych użytkownika przez okres dłuższy niż okres, w którym użytkownicy mają u nas konto.

W przypadku gdy nie mamy bieżącej, uzasadnionej potrzeby biznesowej przetwarzania danych osobowych użytkownika, usuniemy je lub zanonimizujemy, a jeśli nie będzie to możliwe (na przykład dlatego, że dane osobowe użytkownika były przechowywane w archiwach zapasowych), wówczas będziemy bezpiecznie przechowywać dane osobowe użytkownika i izolować je od dalszego przetwarzania, aż do momentu, gdy ich usunięcie będzie możliwe.

7.CZY ZBIERAMY INFORMACJE OD OSÓB NIEPEŁNOLETNICH?

Krótko mówiąc: Nie zbieramy świadomie danych i nie sprzedajemy osobom poniżej 18 roku życia.

Nie pozyskujemy świadomie danych od dzieci poniżej 18 roku życia ani nie sprzedajemy ich dzieciom. Korzystając z Usług, użytkownik oświadcza, że ma ukończone 18 lat lub że jest rodzicem lub opiekunem takiej osoby niepełnoletniej i wyraża zgodę na korzystanie z Usług przez taką osobę niepełnoletnią pozostającą na jej utrzymaniu. Jeśli dowiemy się, że dane osobowe od użytkowników poniżej 18 roku życia zostały zebrane, dezaktywujemy konto i podejmiemy uzasadnione działania w celu niezwłocznego usunięcia takich danych z naszych rejestrów. Jeśli użytkownik dowie się o jakichkolwiek danych, które zebraliśmy od dzieci poniżej 18 roku życia, prosimy o kontakt pod adresem biuro@premiumresin.pl .

8.JAKIE SĄ PAŃSTWA PRAWA DO PRYWATNOŚCI?

Krótko mówiąc: W niektórych regionach, takich jak Europejski Obszar Gospodarczy, mają Państwo prawa, które pozwalają na lepszy dostęp do Państwa danych osobowych i kontrolę nad nimi. Użytkownik może w każdej chwili przejrzeć, zmienić lub usunąć swoje konto.

W niektórych regionach (np. w Europejskim Obszarze Gospodarczym) przysługują pewne prawa wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych. Mogą one obejmować prawo (I) do żądania dostępu i uzyskania kopii danych osobowych użytkownika, (II) żądania ich poprawienia lub usunięcia; (III) ograniczenia przetwarzania danych osobowych użytkownika oraz (IV) w stosownych przypadkach, do przenoszenia danych. W pewnych okolicznościach użytkownik może również mieć prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. Aby złożyć taką prośbę, należy skorzystać z danych kontaktowych podanych poniżej. Firma Moneybookers rozpatrzy każdą prośbę i podejmie działania zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych.

Jeśli będziemy polegać na Państwa zgodzie na przetwarzanie Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę. Należy jednak pamiętać, że nie będzie to miało wpływu na legalność przetwarzania danych przed jej wycofaniem.

Jeżeli mieszkają Państwo na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego i uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem, mają Państwo również prawo do złożenia skargi do lokalnego organu nadzorującego ochronę danych osobowych. Ich dane kontaktowe można znaleźć tutaj: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Jeśli mają Państwo pytania lub uwagi dotyczące prawa do prywatności, mogą Państwo wysłać nam e-mail na adres biuro@premiumresin.pl

Informacje o koncie

Jeśli w dowolnym momencie chcieliby Państwo przejrzeć lub zmienić informacje na swoim koncie lub zamknąć je, należy:

 • Zalogować się do ustawień konta i zaktualizować swoje konto użytkownika.
 • Skontaktować się z nami, korzystając z podanych informacji kontaktowych.

Na prośbę użytkownika o zamknięcie konta dezaktywujemy lub usuwamy jego konto i informacje z aktywnych baz danych. Niektóre informacje mogą być jednak przechowywane w plikach firmy Moneybookers w celu zapobiegania oszustwom, rozwiązywania problemów, pomocy we wszelkich dochodzeniach, egzekwowania Warunków użytkowania i/lub przestrzegania wymogów prawnych.

Pliki cookie i podobne technologie: Większość przeglądarek internetowych jest domyślnie ustawiona na akceptowanie plików cookie. Jeśli użytkownik woli, zazwyczaj może wybrać opcję usuwania i odrzucania plików cookie w swojej przeglądarce. Jeśli użytkownik zdecyduje się na usunięcie lub odrzucenie plików cookie, może to mieć wpływ na niektóre funkcje lub usługi naszych Usług. Aby zrezygnować z reklamy opartej na zainteresowaniach reklamodawców w naszych Usługach, należy odwiedzić stronę http://www.aboutads.info/choices/.

Rezygnacja z marketingu e-mailowego: Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji z naszej marketingowej listy e-mailowej, klikając na link rezygnacji z subskrypcji w wysyłanych przez nas wiadomościach e-mail lub kontaktując się z nami przy użyciu poniższych danych. Zostaną Państwo  wtedy usunięci z listy maili marketingowych – jednak nadal będziemy musieli wysyłać Państwu e-maile związane z usługami, które są niezbędne do administracji i korzystania z Pańskiego konta. W przeciwnym razie możesz zrezygnować.

9.NARUSZENIE DANYCH

Naruszenie prywatności ma miejsce w przypadku nieautoryzowanego dostępu do danych osobowych lub ich gromadzenia, wykorzystywania, ujawniania lub usuwania. Użytkownik zostanie powiadomiony o naruszeniu danych, jeżeli w wyniku działania J.K.PROPERTY JAN KIDAJ uzna, że może być narażony na ryzyko lub poważne szkody. Na przykład, naruszenie danych może spowodować poważne szkody finansowe lub pogorszenie samopoczucia psychicznego lub fizycznego. W przypadku gdy J.K.PROPERTY JAN KIDAJ dowie się o naruszeniu bezpieczeństwa, które doprowadziło lub może doprowadzić do nieuprawnionego dostępu, wykorzystania lub ujawnienia danych osobowych J.K.PROPERTY JAN KIDAJ niezwłocznie przeprowadzi dochodzenie w tej sprawie i powiadomi odpowiedni organ nadzorczy nie później niż 72 godziny po dowiedzeniu się o tym, chyba że jest mało prawdopodobne, aby naruszenie danych osobowych spowodowało zagrożenie dla praw i wolności osób fizycznych.

10.ELEMENTY STERUJĄCE DLA FUNKCJI NIE-ŚLADOWYCH

Większość przeglądarek internetowych oraz niektóre systemy operacyjne i aplikacje mobilne zawierają funkcję Do-Not-Track (“DNT”) lub ustawienie, które można aktywować, aby zasygnalizować swoje preferencje dotyczące prywatności, aby dane o aktywności w Internecie nie były monitorowane i gromadzone. Nie sfinalizowano żadnego jednolitego standardu technologicznego w zakresie rozpoznawania i wdrażania sygnałów DNT. W związku z tym nie odpowiadamy obecnie na sygnały przeglądarki DNT ani na żaden inny mechanizm automatycznie komunikujący wybór użytkownika, który nie jest śledzony online. W przypadku przyjęcia standardu śledzenia online, którego musimy przestrzegać w przyszłości, poinformujemy Państwa o tej praktyce w zmienionej wersji niniejszej polityki prywatności.

11.CZY MIESZKAŃCY KALIFORNII MAJĄ OKREŚLONE PRAWA DO PRYWATNOŚCI?

W skrócie: Tak, są Państwo mieszkańcami Kalifornii, mają Państwo określone prawa dotyczące dostępu do swoich danych osobowych.

California Civil Code Section 1798.83, znany również jako ustawa “Shine The Light”, pozwala naszym użytkownikom, którzy są mieszkańcami Kalifornii, na żądanie i uzyskanie od nas, raz w roku i bezpłatnie, informacji o kategoriach danych osobowych (jeśli takie istnieją), które ujawniliśmy osobom trzecim w celach marketingu bezpośredniego oraz nazwisk i adresów wszystkich osób trzecich, którym udostępniliśmy dane osobowe w bezpośrednio poprzedzającym roku kalendarzowym. Jeśli są Państwo mieszkańcami Kalifornii i chcieliby Państwo złożyć taką prośbę, prosimy o przesłanie nam jej na piśmie, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej.

Jeśli użytkownik ma mniej niż 18 lat, mieszka w Kalifornii i posiada zarejestrowane konto w Usługach, ma prawo zażądać usunięcia niechcianych danych, które opublikował publicznie w Usługach. Aby zażądać usunięcia takich danych, należy skontaktować się z nami, korzystając z podanych poniżej informacji kontaktowych oraz załączyć adres e-mail powiązany z kontem użytkownika i oświadczenie, że mieszka on w Kalifornii. Upewnimy się, że dane te nie są publicznie wyświetlane w Usługach, ale należy mieć świadomość, że dane te mogą nie zostać całkowicie lub całkowicie usunięte z naszych systemów.

12.CZY DOKONUJEMY AKTUALIZACJI TEJ POLITYKI?

Krótko mówiąc: Tak, będziemy aktualizować tę politykę w miarę potrzeb, aby zachować zgodność z odpowiednimi przepisami prawa.

Możemy aktualizować niniejszą politykę prywatności od czasu do czasu. Zaktualizowana wersja zostanie oznaczona zaktualizowaną datą, a zaktualizowana wersja wejdzie w życie, gdy tylko będzie dostępna. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w niniejszej polityce prywatności, możemy powiadomić o tym fakcie użytkownika poprzez zamieszczenie w widocznym miejscu powiadomienia o takich zmianach lub poprzez bezpośrednie wysłanie powiadomienia. Zachęcamy do częstego przeglądania niniejszej polityki prywatności w celu uzyskania informacji na temat sposobu, w jaki chronimy Państwa dane.

13.JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI?

Jeśli mają Państwo pytania lub uwagi dotyczące niniejszej polityki, mogą Państwo wysłać do nas e-mail na adres biuro@premiumresin.pl

 

Koszyk